Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 43
Projekt
Instituce
Moravská zemská knihovna, Brno
BOA001
Katalog
Generální katalog Univerzitní knihovny - Z I (do r. 1950)
Kontakt
Blanka Sapáková
sapakova@mzk.cz
541 646 220
automatizace a informací
Kounicova 65a, 601 87 Brno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Moravská zemská knihovna v Brně
Odpověď:
BOA001
Odpověď:
Generální katalog MZK
Odpověď:
1
Odpověď:
2694163
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Digitalizace dokončena r. 1999
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Po čtyřletém přerušení se provádí průběžná revize fondu a při ní jsou řešeny nesrovnalosti i případné vyřazování fondu.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Katalog obsahuje fondy od založení knihovny do vročení 2000
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Nejstarší dokumenty od 2. pol. 15. stol.
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
HU - Maďarsko
IT - Itálie
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Komentář:
AT+DE+DD = 30% FR+GB+US+IT = 20%
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
hun - maďarština
ita - italština
lat - latina
mis - různé (jiné)
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
Komentář:
cze+slo = 50% ger = 20% rus = 10% eng+fre+ita = 15 % ostatní = 5%
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
švabach 3%
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Komentář:
12,5 x 11 cm 10 x 15 cm
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
D - Kopie
Komentář:
D kopie jsou zhotoveny na ormigu
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Komentář:
Čitelnost záznamu je špatná u ormigovaných záznamů
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Komentář:
A) v případě starých tisků B) pro českou produkci C) zbývající I) pro katalog klášterních knihoven a doplňkové kartotéky výročních zpráv a evidence TK
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Komentář:
Využijeme externích pracovníků, kteří budou pracovat pod naším dohledem
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
D) v případě starých tisků
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Katalog obsahuje záznamy o povinných výtiscích, které dostávala Univerzitní knihovna od r. 1935