Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 71
Projekt
Instituce
Knihovna Libri Prohibiti
?
Katalog
Katalog české exilové literatury
Kontakt
Jiří Gruntorád
libpro@iol.cz
224225971
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Libri prohibiti
Odpověď:
Odpověď:
EMIL
Odpověď:
2
Odpověď:
3684
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
S úplným uzavřením katalogu se nepočítá, daný fond zatím stále přirůstá
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
AU - Austrálie
CA - Kanada
DB - NSR
FR - Francie
GB - Británie
CH - Švýcarsko
IT - Itálie
SE - Švédsko
US - Spojené státy americké
Odpověď:
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Jedná se o elektronický katalog
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Odpověď:
E - Jiná
Odpověď:
A - Výborná
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
B - Domácí grant/y
D - Jiné
Komentář:
Jinými zdroji se rozumí zejména dary.
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Katalog byl založen pro rychlé zpřístupnění fondu, díky nedostatku kvalifikovaných sil pro jeho zpracování byly pořizovány jen minimální záznamy, které se nyní doplňují.