Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 9
Projekt
Instituce
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Středisko vědeckých informací
ABD103
Katalog
Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze
Kontakt
Eva Votápková
votapkova@mbox.fsv.cuni.cz
222112250
Katalogizace, akvizice
SVI FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Středisko vědeckých informací
Odpověď:
ABD103
Odpověď:
Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze
Odpověď:
1
Komentář:
Plánujeme retrokatalogizaci nikoli retrokonverzi lístkového katalogu.
Odpověď:
0
Komentář:
Plánujeme retrokatalogizaci nikoli retrokonverzi lístkového katalogu. Objem nezpracovaných svazků v online katalogu je cca 145 685 knihovních jednotek.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Retrokatalogizace probíhá cca od roku 1999, retrokonverze vybraných lístkových katalogů se prováděla mimo projekty VISK 5. Lístkové katalogy jsou dostupné na: http://katalog.fsv.cuni.cz/Katalogy.aspx
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Rok založení knihovny a papírového katalogu - 1949, automatizovaný knihovnický systém od roku 1999.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
žurnalistika 65% společenské vědy 35%
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
US - Spojené státy americké
Odpověď:
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
Komentář:
Lístkové katalogy nebudou pro rekrokatalogizaci využity, retrokatalogizace bude prováděna s knihou v ruce přímo do systému Aleph.
Odpověď:
Komentář:
Retrokatalogizace do automatizovaného systému Aleph.
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Na retrokatalogizaci předpokládáme využít z části katalogizátory na OON (předmět žádosti ve VISK 5).
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Zpracování a jeho financování souběžně doplňovaných dokumentů je samozřejmě zajištěno, ale finanční zdroje pro kompletní retrokatalogizaci nejsou do budoucna systematicky zaručeny.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: