Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 99
Projekt
Instituce
Židovské muzeum v Praze
ABE323
Katalog
Katalog sbírky hebraik terezínského ghetta
Kontakt
Alena Jelínková
alena.jelinkova@jewishmuseum.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Židovské muzeum v Praze
Odpověď:
ABE323
Odpověď:
Katalog sbírky hebraik terezínského ghetta
Odpověď:
1
Odpověď:
21000
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
skenování - r. 2010 retrokonverze - vzhledem ke kvalitě předlohy bude stanoveno podle kvality skenů a odhadu pracnosti
Odpověď:
H - Místní
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
Komentář:
není rozlišeno
Odpověď:
Komentář:
převážně hebrejština, němčina
Odpověď:
Komentář:
hebrejština, latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
převážně A5, i jiné (menší) formáty tenký, křehký papír
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
převážně 1 záznam = 1 lístek, v menší míře jsou obsaženy souborné lístky pro vícesvazková díla
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
I - Neúplná tech. RETROKON 2
J - Jiná
Komentář:
zpřístupnění prostřednictvím internetu jako: a) samostatná část elektronického katalogu b) zobrazení jednotlivých skenů provázaných s odpovídajícími bibliografickými záznamy
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
zadání mimo knihovnu
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
C - Zahraniční grant/y
Komentář:
kombinace A, B
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
unikátní
Odpověď:
Komentář:
Lístkový katalog ghetta Terezín je historicky jedinečným dokumentem a pramenem k dějinám druhé světové války, nacismu a genocidy, stejně jako k historii nejen hebrejského a židovského knihtisku.