Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 108
Projekt
Instituce
Krajská knihovna Karlovy Vary
KVG001
Katalog
Krajská knihovna Karlovy Vary - katalog
Kontakt
Jitka Banzetová
banzetova@knihovnakv.cz
736 514 047
353 502 807
zástupkyně ředitelky
Závodní 378/84 360 06 Karlovy Vary
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Krajská knihovna Karlovy Vary
Odpověď:
KVG001
Odpověď:
Katalog Krajské knihovny Karlovy Vary
Odpověď:
1
Komentář:
Téměř celý fond KKKV je zpracován v elektronickém katalogu, s výjimkou části fondu historické balneologické literatury ; tento fond je unikátní ucelený fond zaměřený na lázeňství, který se v této podobě nenachází v jiné knihovně.
Odpověď:
150000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Téměř celý fond je obsažen v elektronickém katalogu s výjimkou části historického fondu balneologické literatury; otázkou je část nedokonalých "starých" záznamů, které kromě změny katalogizačních pravidel jsou poznamenány i konverzemi z různých programů.
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
Vzhledem k tomu, že jde o elektronický katalog, toto třídění není důležité.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
2007 kompletní revize fondu
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Označení hlavních a odkazových lístků tam, kde rozdíl není evidentní apod.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
Dílčí databáze katalogu - Balneo - je specifikováno pro oblast lázeňství, fyzioterapie, balneologie a léčebné rehabilitace.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: