Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 25
Projekt
Instituce
Vědecká knihovna v Olomouci
OLA001
Katalog
Generální katalog ; programy škol
Kontakt
Libuše Machačová
libuse.machacova@vkol.cz
585205346
DZF
Bezručova 2 Olomouc 9, 779 11
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Vědecká knihovna v Olomouci
Odpověď:
OLA001
Odpověď:
Generální katalog ; školní programy
Komentář:
Záznamy školních programů jsou součástí generálního katalogu, ale ve dvou samostatných zásuvkách
Odpověď:
1
Odpověď:
1800
Komentář:
Jedná se o ročenky z 19. a 1. pol. 20. stol. Záznamy jsou psané většinou rukou, mnohé z nich kurentem.
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
V tomto projektu se jedná pouze o jednu součást generálního katalogu - školní programy.
Odpověď:
H - Místní
Komentář:
Řazeno podle sídla školy.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Rok založení je odhadem.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Dle odhadu se jedná o r. 1800
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
PL - Polsko
Komentář:
Převládá československá provenience
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
pol - polština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Komentář:
Kurent
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
20 x 16,5 cm
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
Komentář:
Tisk - ormigem
Odpověď:
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Především pruská instrukce
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: