Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 107
Projekt
Instituce
Židovská obec v Praze
ABE461
Katalog
Kombinovaný jmenný / názvový katalog knižních jednotek od r. 1979 do 2014
Kontakt
Eva Fantová
fantova@kehilaprag.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Židovská obec v Praze
Odpověď:
ABE 461
Odpověď:
Kombinovaný jmenný / názvový katalog knižních jednotek od r. 1979 do 2014
Odpověď:
1
Odpověď:
58700
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
1.1. 2015 - 31.12. 2015
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Byla provedena v r. 2013.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
1) Byla provedena transformace na veřejnou knihovnu (dle zákona). 2) Registrace knihovny: 6525 / 2014. 3) Zahájena spolupráce s Institutem Terezínské iniciativy o.p.s., se kterým budeme sdílet knihovnický systém Evergreen.
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Beletrie (židovští autoři / židovská tématika) 50% Judaica 30% Naučná literatura 10% Slovníky 5% Ročenky 5%
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
CZ - Česká republika
Komentář:
V katalogu jsou i cizojazyčné knihy - německé, hebrejské, anglické, ruské.
Odpověď:
cze - čeština
gem - germánské j. (jiné)
heb - hebrejština
Odpověď:
ba - latinka
ha - hebrejské písmo
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Standardní rozměry velikosti pohlednice.
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Komentář:
Kombinace uvedených metod A-J (specifikujte) K převodu lístkového katalogu do elektronické podoby hodláme využít připojení k NK ČR prostřednictvím naší sigly a importovat tak záznamy NK shodné s naším katalogem do programu Evergreen (cca 95 %), chybějící záznamy (cca 5%) přepíšeme do systému manuálně. (A +B)
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
Na provedení rekonverze a rekatalogizace plánujeme přijmout pracovníka na DPČ.
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Částečně z rozpočtu Židovské obce v Praze a částečně využitím grantu.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Kombinace A, B, C (specifikujte) Částečně z rozpočtu Židovské obce v Praze a částečně využitím grantu VISK 5.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
Specifikum katalogu
Komentář:
Katalog knihovny ŽOP je specifický tím, že ve všech bodech neodpovídá ISBD normě, a proto není možné využít pro retrokonverzi variantu skenování. Vzhledem k naší spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a společnému budoucímu sdílení knihovnického systému, využijeme její databáze i databáze NK ČR k importu záznamů společných s našimi. Pro zbylých asi 5% jednotek provedeme rekatalogizaci manuálně.