Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 19
Projekt
Instituce
Moravská zemská knihovna, Brno
BOA001
Katalog
Generální jmenný katalog
Kontakt
PhDr. Věra Jelínková
verajel@mzk.cz
541 646 130
Revize fondů a databází
Moravská zemská knihovna Kounicova 65 a 601 87 Brno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Moravská zemská knihovna Brno
Odpověď:
BOA001
Odpověď:
Generální jmenný katalog
Odpověď:
1
Odpověď:
2694163
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Revize fondu proběhne po retrokonverzním zpracování části fondu z r. 1993 - asi 20000 záznamů Jinak se revize provadí v souladu se zakonem 257/2001 Sb.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Komentář:
Vytřídění záznamů revizního katalogu neevidovaných v počítači
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Katalog obsahuje fondy od založení knihovny do vročení 2000
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Nejstarší dokumenty od 2. pol. 15. století do r. 2000
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
HU - Maďarsko
IT - Itálie
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Komentář:
a ostatní
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
hun - maďarština
ita - italština
lat - latina
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
Komentář:
cze+slo=50%, ger 20%, rus=10%, eng+fre+ita=15%, ostatní 5%
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Komentář:
12,5x11 cm, 10x15 cm
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
D - Kopie
Komentář:
D kopie jsou zhotoveny na ormigu
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Komentář:
Čitelnost záznamů je špatná u ormigovaných záznamů
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Komentář:
A - v případě starých tisků B - pro českou produkci C - zbávající I - pro katalog klášterních knihoven a doplňkové kartotéky výročních zpráv a evidence TK
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
využijeme externích pracovníků, kteří budou pracovat pod našim dohledem
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
MDT se užívá od r. 1978 D - v případě starých tisků
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Katalog obsahuje záznamy o povinných výtiscích, které knihovna odebírala od r. 1935