Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 30
Projekt
Instituce
Akademie věd ČR - Historický ústav
ABB036
Katalog
Generální katalog knihovny Historického ústavu
Kontakt
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Akademie věd ČR - Historický ústav
Odpověď:
ABB036
Odpověď:
Generální katalog knihovny Historického ústavu
Odpověď:
1
Odpověď:
170000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
r. 1996-1997 provedeno naskenování všech kartotečních lístků do formátu tiff. Vzhledem k fatálnímu nedostatku školených knihovníků schopných katalogizace na počítači je pravděposobnost zahájení převodu naskenovaných dat do dtb. otázkou spíše vzdáleného čas. horizontu. Planuje se zatím jen převod naskenovaných kartotečních lístků do formátu vystavitelného na internetu (cca 2001)
Odpověď:
neuvedeno -
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Po stěhování fondů proběhla celková revize, dokončena byla v roce 1998, bohužel její závěry se do skenování kartotečních lístků nepromítly a jsou nyní průběžně doplňovány do poznámek. Naskenovaný katalog tedy zachycuje stav před revizí.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Historie 90%; filozofie, dějiny umění, dějiny literatury.
Odpověď:
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
lat - latina
rus - ruština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
15 x 10,5 cm
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Skenování bylo zajištěno z vlastních zdrojů, převod naskenovaných dat do formátu využitelného pro prohlížení na internetu bude pravděpodobně zadán interní firmě.
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: