Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 60
Projekt
Instituce
Národní technické muzeum - knihovna
ABE311
Katalog
Jmenný katalog historického fondu
Kontakt
Richarda Svobodová
richarda.svobodova@ntm.cz
220399233
knihovna
Kostelní 42 Praha 7 170 78
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní technické muzeum - knihovna
Odpověď:
ABE311
Odpověď:
Jmenný katalog fondu knihovny NTM
Odpověď:
1
Odpověď:
150000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Vzhledem k tomu, že jsme se zaměřili na zpracování historické části tohoto katalogu (19. století a staré tisky), retrokatalogizace pokračuje pomaleji, ale efektivněji. Záznamy předávané do Souborného katalogu jsou ze 2/3nové a nedublují se.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Revize proběhla v rámci generální revize fondu v roce 2003
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Komentář:
Retrokatalogizace je prováděna s knihou v ruce
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
Komentář:
15%-ostatní
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
Komentář:
5%-ostatní
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Hodláme využít práce brigádníků z řad odborné veřejnosti
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Komentář:
Využití práce brigádníků z řad odborné veřejnosti
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Záznamy často neodpovídají současným katalogizačním pravidlům
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Katalog obsahuje řadu cenných a unikátních historických publikací z oboru studia dějin vědy a techniky
Odpověď:
Katalog je zaměřen na dějiny vědy a techniky
Komentář:
Katalog vychází z fondu Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách a z knihovny Spolku inženýrů a architektů. Obsahuje řadu unikátních a historicky cenných publikací zaměřených na dějiny vědy a techniky nejen v českých zemích, ale i ve světovém kontextu. Zvlášť cenné jsou kompletní řady časopisů zachycující vývoj řemesel u nás v 19. století, staré tisky z oborů jako je např. astronomie, geodézie, chemie, hornictví apod. a odborná zahraniční literatura, mnohdy v naší republice unikátní.