Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 3
Projekt
Instituce
Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna
BOD004
Katalog
Aleph
Kontakt
Mgr. Taťána Škarková
skarkova@sci.muni.cz
549 49 14 08
vedoucí knihovny
Kotlářská č. 2, Brno 611 37
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Ústřední knihovna PřF MU Brno
Odpověď:
BOD004
Odpověď:
Aleph
Odpověď:
1
Odpověď:
0
Komentář:
Předpokládáme retrokatalogizaci s knihou v ruce, tudíž nejsme schopni odhadnout počet lístků
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Astrofyzika, biologie, geologie, geografie, fyzika, matematika
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
Komentář:
Česká republika, Rusko, USA,Velká Británie, Francie, Německo
Odpověď:
Komentář:
anglický jazyk, český jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělština, polština, slovenština
Odpověď:
Komentář:
latinka, azbuka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Komentář:
Pracovní úvazky získané na zpracování Retro fondů, budou hrazeny požadovanou částkou z grantu tedy 69%, ÚK se bude podílet 31%.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
Komentář:
Rozpočet knihovny a domácí granty
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Používány různé metody kombinace od roku 2003
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: