Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 156
Projekt
Instituce
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
BOD008
Katalog
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Protivova knihovna)
Kontakt
PhDr. Jana Slámová
slamovaj@vfu.cz
+420 54156 2080
Studijní a infomační středisko VFU Brno
Palackého tř. 1, 612 42 Brno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Odpověď:
BOD008
Odpověď:
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Protivova knihovna)
Odpověď:
1
Odpověď:
0
Komentář:
Fond knihovny nebyl nikdy zpracován. Není k dispozici ani lístkový katalog. Retrokatalogizace bude probíhat formou de vis.
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CZ - Česká republika
DE - Německo
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
rus - ruština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Fond knihovny nebyl nikdy zpracován. Není k dispozici ani lístkový katalog. Retrokatalogizace bude probíhat formou de vis.
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Komentář:
Fond knihovny nebyl nikdy zpracován. Není k dispozici ani lístkový katalog. Retrokatalogizace bude probíhat formou de vis.
Odpověď:
E - Jiná
Komentář:
Fond knihovny nebyl nikdy zpracován. Není k dispozici ani lístkový katalog. Retrokatalogizace bude probíhat formou de vis.
Odpověď:
B - Dobrá
Komentář:
Fond knihovny nebyl nikdy zpracován. Není k dispozici ani lístkový katalog. Retrokatalogizace bude probíhat formou de vis.
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Fond knihovny nebyl nikdy zpracován. Není k dispozici ani lístkový katalog. Retrokatalogizace bude probíhat formou de vis.
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Fond knihovny nebyl nikdy zpracován. Není k dispozici ani lístkový katalog. Retrokatalogizace bude probíhat formou de vis.
Odpověď:
J - Jiná
Komentář:
Fond knihovny nebyl nikdy zpracován. Není k dispozici ani lístkový katalog. Retrokatalogizace bude probíhat formou de vis.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
C - Jiné
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Fond knihovny nebyl nikdy zpracován. Není k dispozici ani lístkový katalog. Retrokatalogizace bude probíhat formou de vis.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Fond knihovny nebyl nikdy zpracován. Není k dispozici ani lístkový katalog. Retrokatalogizace bude probíhat formou de vis.
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Fond knihovny nebyl nikdy zpracován. Není k dispozici ani lístkový katalog. Retrokatalogizace bude probíhat formou de vis.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Fond knihovny nebyl nikdy zpracován. Není k dispozici ani lístkový katalog. Retrokatalogizace bude probíhat formou de vis.
Odpověď: