Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 122
Projekt
Instituce
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
OSA001
Katalog
Názvový katalog seriálů
Kontakt
Aleš Hrazdil
hrazdil@svkos.cz
596118881
zpracování knihovního fondu
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo nám. č.9, 728 00 Ostrava
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Komentář:
dříve Státní vědecká knihovna, Ostrava
Odpověď:
OSA001
Odpověď:
Názvový katalog seriálů
Odpověď:
2
Komentář:
2. hlavní katalog seriálů.
Odpověď:
100000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
C - Pouze názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
PL - Polsko
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Komentář:
Pořadí podle četnosti odebíraných titulů: Československo, Česká republika, Slovensko, Německo, Rusko, Polsko, Velká Británie, USA, Francie
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
Komentář:
Podle početního zasastoupení jazyků :čeština, slovenština, němčina, ruština, angličtina, polština, francouzština
Odpověď:
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
A6
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Hesla se vytváří při RK, MDT převáděno z úplného vyd. na vybrané znaky
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď: