Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 2222
Projekt
Pokračování rekatalogizace nejstarší části studijního fondu knihovny Severočeského muzea v Liberci a zahájení rekatalogizace starých tisků
Instituce
Severočeské muzeum v Liberci
LIE302
Katalog
Clavius
Kontakt
Anna kašparová
knihovna@muzeumlb.cz
+ 420 778 718 907
Oddělení dokumentace a informatiky
Masarykova 11, 460 01 Liberec 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Severočeské muzeum v Liberci
Odpověď:
LIE302
Odpověď:
Katalog Severočeského muzea
Odpověď:
1
Odpověď:
100 000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Retrospektivní konverze studijního fondu probíhá. Retrospektivní konverze Starých tisků bude zahájena.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
FR - Francie
GB - Británie
Komentář:
V historickém fondu jsou cca 70% zastoupeny publikace z Německa a Rakouska, další podíl má Francie a Anglie. V rámci starých tisků se jedná o evropskou produkci s převahou tisků z Německa, částečně zastoupeny jsou i bohemika.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
lat - latina
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Komentář:
švabach
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
Komentář:
Lístky pro staré tisky jsou psány ručně.
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Z dotace bude zaplacen brigádník
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Po druhé světové válce vznikl pro nejstarší fond lístkový katalog (jmenný a věcný), jehož záznamy jsou nedostatečné, ale zároveň je tento katalog stále využíván.