Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 61
Projekt
Instituce
Muzeum Jindřichohradecka - knihovna
JHE301
Katalog
Jmenný lístkový katalog
Kontakt
Štěpánka Běhalová
muzeum@esnet.cz
384 363660-61
knihovna
Muzeum Jindřichohradecka knihovna Balbínovo nám. 19/I 377 01 Jindřichův Hradec
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Muzeum Jindřichohradecka - knihovna
Odpověď:
JHE301
Odpověď:
Jmenný lístkový katalog
Odpověď:
1
Komentář:
Provedena konverze téměř 10 000 záznamů.
Odpověď:
19000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DE - Německo
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
C - Jiné věcné zpracování
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: