Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 39
Projekt
Instituce
Vědecká knihovna v Olomouci
OLA001
Katalog
Generální katalog starých tisků
Kontakt
Mgr. Miloš Korhoň
korhon@vkol.cz
585223441
Správa fondů a historické fondy
Bezručova 2, Olomouc 9, 779 11
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Vědecká knihovna v Olomouci
Odpověď:
OLA001
Odpověď:
Generální katalog starých tisků
Komentář:
Katalog starých tisků obsahuje katalogizační záznamy starých tisků, tj. knih vydaných v rozmezí let 1501-1800. U vícesvazkových děl některé exempláře rok 1800 i přesahují
Odpověď:
3
Komentář:
Nejvyšší prioritu má generální katalog monografií, druhou nejvyšší generální katalog periodik
Odpověď:
57000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Plánuje se po dokončení retrokonverze
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Generální katalog knihovny byl založen kolem roku 1700, přesné datum, kdy byl rozdělen na katalog monografií, periodik, starých tisků atd. však není známo. V současné době není katalog doplňován o nové záznamy o jeho uzavření však dosud rozhodnuto není
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
U vícesvazkových monografií mohou některé dokumenty přesáhnout rok 1800, totéž platí o dokumentech v konvolutech
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
CH - Švýcarsko
IT - Itálie
NL - Nizozemsko
PL - Polsko
SK - Slovensko
Komentář:
Katalog obsahuje dokumenty prakticky ze všech evropských zemí. Nejvíc titulů pochází z míst, která dnes leží v Německu, Francii, Itálii, Nizozemí, Švýcarsku, Rakousku, Česku a Polsku.
Odpověď:
cze - čeština
fre - francouzština
ger - němčina
lat - latina
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Komentář:
Zhruba jedna třetina lístků je psána kurentem
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
17×20 cm
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: