Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 74
Projekt
Instituce
Knihovna města Hradce Králové
HKG001
Katalog
Katalog gramofonových desek
Kontakt
Šimona Mojžíšová Šimonová
simonova@knihovnahk.cz
495514521
hudební oddělení
Tomkova 177, 500 01 Hradec Králové
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna města Hradce Králové
Komentář:
katalog hudebního oddělení
Odpověď:
Odpověď:
Komentář:
katalog není v digitální podobě
Odpověď:
2
Komentář:
V hudebním oddělení i celé knihovně jediný nenaskenovaný katalog
Odpověď:
100000
Komentář:
65.000 lístků je odhad základního stavu nutného pro přehlednou rektrokonverzi
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
v případě kladného vyřízení žádosti o grantt
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
v lístkové formě kombinovaný jmenně/názvový, dále tematicky členěný dle typu hudby, typu zvuku, nástroj. obsazení, interpreta...
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Komentář:
v případě kladně vyřízené žádosti o grant -
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
není rozhodující - bylo nutno vybrat podmínku
Odpověď:
Komentář:
není rozhodující
Odpověď:
Komentář:
není rozhodující
Odpověď:
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
D - Úplná tech. RETROKON 1
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
prostřednictvím firmy
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
závisí od obdržení grantu 70% výše sumy
Odpověď:
D - Jiné
Komentář:
A+B
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Katalog byl důležitým doplňkem nabídky studijních poslechů pro uživatele z řad odborné veřejnosti východočeského regionu. Pojímá v sobě tituly na našem trhu zatím znovu nevydané či v interpretačním podání, které znovu nebylo na trhu.