Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 15
Projekt
Instituce
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
PNA001
Katalog
Generální (služební jmenný) katalog
Kontakt
Šrajbová Magda
srajbova@ svkpl.cz
377 306 963
zpracování knihovních fondů
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Smetanovy sady 2 305 48 Plzeň
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Odpověď:
PNA001
Odpověď:
Generální katalog
Komentář:
Součástí katalogu je katalog periodik, který je samostatně vyčleněný.
Odpověď:
1
Odpověď:
630052
Komentář:
Z celkového počtu lístků generálního katalogu je 8654 lístků katalogu periodik.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Rok ukončení cca r. 2020 s ohledem na strategický postup.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá periodicky jako součást revize knihovního fondu.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
rok založení 1953, rok uzavření 2003
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
rok získání nejstarších dokumentů zachycených v katalogu 1950, rok získání nejnovějších dokumentů zachycených v katalogu 2001
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
Komentář:
Různé 3%
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
mis - různé (jiné)
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Komentář:
Výjimečně více lístků.
Odpověď:
C - Tisk
D - Kopie
Komentář:
D) ormig, minigraph
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Komentář:
B) katalog NK ČR,ČNB,SNB,OCLC I) viz http://katif.svkpl.cz
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
A) retrokonverze, rekatalogizace B) skenování a zpřístupnění využití firmy Comdat, spol. s r.o; dále retrokonverze a rekatalogizace pracovníci na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Převážná část retrokonverze a rekatalogizace fondu financována z vlatních zdrojů knihovny; v případě grantu z programu VISK5 hrazeno z vlastních zdrojů cca 30%
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
A)30 % na pokrytí grantu - skenování a zpřístupnění na další retrokonverzi a rekatalogizaci plně z rozpočtu organizace B) VISK 5 70%
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Použitá pravidla, detailnost popisu.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
r. 1953-2001
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Generální katalog tvoří služební jmenný katalog, služební jmenný katalog periodik a jmenný katalog zvukových dokumentů. Katalog není přístupný čtenářům.