Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 56
Projekt
Instituce
Slezské zemské muzeum
OPE301
Katalog
Jmenný katalog
Kontakt
Mgr. Zuzana Tichá
zuzana.ticha@szmo.cz
553625576
Ústřední knihovna SZM
Tyršova 1, 74601 Opava
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Slezské zemské muzeum Opava
Odpověď:
OPE301
Komentář:
Používáme 2 sigly: OPE301 a OPB001
Odpověď:
Jmenný
Odpověď:
1
Odpověď:
192500
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
historie 20% dějiny umění 15% národopis 8% archeologie 7% numusmatika 5% filozofie 5% sociologie 6% divadlo a hudební věda 4% botanika 5% zoologie 5% dendrologie 5% entomolgie 6% mineralogie 5% paleontologie 4%
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
Komentář:
Převážná část katalogu obsahuje literaturu z českých zemí a území historického Slezska.
Odpověď:
Komentář:
V katalogu je obsažena literatura převážně v českém, polském a německém jazyce.
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Komentář:
Katalog také obsahuje lístky formátu A6.
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
D - Kopie
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Finanční spoluúčast instituce při plnění grantu.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Komentář:
Rekatalogizace bude probíhat s knihou v ruce, nikoliv metodou scanování, proto fyzické vlastnosti lístků a kvalita záznamů není rozhodující.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Po dobu tvorby katalogu byly katalogizační záznamy zpracovávány podle různých pravidel jmenného katalogu, proto kvalita a rozsah záznamů je různorodá.