Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 121
Projekt
Instituce
Moravská zemská knihovna, Brno
BOA001
Katalog
Naskenované lístkové katalogy historických sbírek (dílčí katalog MZK)
Kontakt
Machová Jitka
machova@mzk.cz
541 646 156
Oddělení rukopisů a starých tisků
Kounicova 65a 601 87 Brno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Moravská zemská knihovna
Odpověď:
BOA001
Odpověď:
Naskenované lístkové katalogy historických sbírek
Odpověď:
1
Odpověď:
39411
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Digitalizace provedena 2004. Retrokonverze zahájena 2003.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Všechny uzavřené historické sbírky z fondu MZK, které byly elektronicky zpracovány do databáze byly také zrevidovány.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
B - Katalog pro uživatele uzavřen
Komentář:
Celý katalog se skládá z několika samostatných uzavřených sbírek.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
Některé uzavřené sbírky mají univerzální fond (zámecké knihovny), některé jsou specifické (např. klášterní knihovny).
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Literatura převážně z 15.-19. století.
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DE - Německo
ES - Španělsko
FR - Francie
GB - Británie
IT - Itálie
PL - Polsko
SK - Slovensko
Komentář:
Evropa.
Odpověď:
cze - čeština
fre - francouzština
ger - němčina
ita - italština
lat - latina
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
15 x 10,5 cm
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Periodická a vícesvazková díla někdy přesahují 1 stranu jediného lístku.
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
A - Výborná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Externisty využíváme na tvorbu nových záznamů (přepis do elektronické podoby), zaměstnanci provádí kontroly a opravy
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: