Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 114
Projekt
Instituce
Národní technické muzeum - knihovna
ABE311
Katalog
Mimoformátový jmenný katalog (obor architektura a letectví)
Kontakt
Richarda Svobodová
richarda.svobodova@ntm.cz
220399233
knihovna
Národní technické muzeum Knihovna Kostelní 42 Praha 7 178 00
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní technické muzeum - knihovna
Odpověď:
ABE311
Odpověď:
Mimoformátový jmenný katalog
Komentář:
Jedná se o jmenný katalog z 30. až 50. let 20. století, který není zpracován způsobem odpovídajícím současným katalogizačním pravidlům. Zcela chybí věcné zpracování. Vzhledem k tomu, že katalogizační lístky mají nestandardní formát, nelze je zařadit do katalogů ve studovně a katalog tak není volně přístupný veřejnosti.
Odpověď:
2
Komentář:
Prioritu č. 1 má pro nás centrální jmenný katalog ve studovně, v kterém průběžně provádíme retrokonverzi.
Odpověď:
5000
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Žádáme o grant MK v rámci programu VISK 5 - RETROKON
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Revize proběhla částečně s revizí fondu knihovny v roce 2003
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
Komentář:
Zbývajících 15% tvoří literatura z ostatních zemí
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
Komentář:
5% ostatní
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
15 x 11 cm
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
V případě získání grantu VISK 5 bychom rádi využili práce brigádníků z řad odborné veřejnosti
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Žádáme o grant VISK 5
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Katalog obsahuje řadu významných publikací z oboru letectví a architektury
Odpověď:
Katalog je oborově zaměřen na dějiny věd a techniky