Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 123
Projekt
Instituce
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
ABA010
Katalog
Online katalog Knihovny Národního muzea
Kontakt
PhDr. Eva Lachmanová
eva_lachmanova@nm.cz
224497165
KNM1
Národní muzeum Knihovna, KNM1 Václavské nám. 68 115 79 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Národního muzea
Odpověď:
ABA010
Odpověď:
Generální jmenný katalog - česká část
Komentář:
Pro začátek práce na retrokonverzi rozsáhlého katalogu jsme vybírali záznamy knih vydaných do r.1900 včetně
Odpověď:
1
Odpověď:
150000
Komentář:
Celkový počet lístků v tomto katalogu: 457000 Počet vybraných lístků 19.st.: 150000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Odhadujeme, že při schválení finančních prostředků pro r.2009 z dotace MK ČR dokončíme v r.2009 přepis záznamů z vybrané části katalogu. Pro kontrolu záznamů budeme ještě potřebovat další čas, cca 2-3 roky.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Komentář:
Lístky v katalogu jsou řazeny dle jmen autorů, popř. názvů knih. Katalog vznikal v průběhu téměř 200 let, tj. od založení Knihovny NM, což bylo pochopitelně příčinou proměn v katalogizační praxi i při tvormě záhlaví.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Revize proběhla před naskenováním katalogu
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Pro výběr lístků bylo stanoven limit roku vydání, tj. od nejstaršího po r.1900 včetně
Odpověď:
Komentář:
Katalog nerozlišuje teritoriální hledisko
Odpověď:
Komentář:
Tento katalog byl budován jako česká část generálního katalogu KNM
Odpověď:
Komentář:
Katalog eviduje tisky tištěné standardními evropskými typy.
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Rozměr lístků není jednotný v důsledku dlouhodobého vývoje katalogu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Komentář:
Objevují se záznamy o jediném lístku, stejně tak jako záznamy o větším počtu oboustranně popsaných katalogizačních lístků
Odpověď:
Komentář:
Katalog obsahuje z důvodů dlouhodobého vývoje velké množství rukopisných záznamů, též velký počet záznamů psaných strojem
Odpověď:
Komentář:
Čitelnost záznamu je variabilní, neboť je často závislá na úrovni rukopisného záznamu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
Komentář:
Touto metodou bude provedena retrokonverze většiny listků. Procento pochopitelně závisí na firmě pověřené touto zakázkou
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
Retrokonverze bude zadána externí firmě a zaměstnanci knihovny provedou kontrolu strukturovaných záznamů
Odpověď:
Komentář:
Přepis a strukturování je zadáno externí firmě a kontrolu strukturovaných záznamů zajistí pracovníci oddělení základní knihovny KNM
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Velká část retrokonverze katalogu byla již z dotace MK ČR financována. Zdali bude finančně zajištěna i retrokonverze zbývající části, závisí pochopitelně na rozhodnutí MK ČR
Odpověď:
Komentář:
Dosud bylo pokryto 70% nákladů z grantových prostředků MK ČR v rámci programu VISK5
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Kvalita i pravidla popisu se v průběhu 2 století od vzniku katalogu měnily v závislosti na katalogizátorech i stávající praxi
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Jak již bylo popsáno výše: kvalita se během 200 let měnila. Během revize bylo potřeba v některých případech záhlaví upravit.
Odpověď:
Komentář:
Katalog neobsahuje věcné údaje.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Katalog vznikal již od založení Národního muzea, později jeho knihovny. Četné lístky jsou psány rukou prvního knihovníka Knihovny Národního muzea Václava Hanky a i další skupiny záznamů svědčí o proměnách katalogizační praxe.
Odpověď:
Význam pro vědeckou i širší veřejnost
Komentář:
Katalog eviduje velmi významnou část české literární produkce 19. století, která byla zatím soustavně zpřístupněna jen neúplně. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o tuto historickou problematiku, stoupá i význam tohoto katalogu.