Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 62
Projekt
Instituce
Ústav zemědělských a potravinářských informací - knihovna
ABA009
Katalog
Jmenný lístkový katalog
Kontakt
Poláková Soňa
polakova.sona@uzei.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Zemědělská a potravinářská knihovna
Komentář:
ÚZEI, Slezská 7, 120 56 Praha 2 - Vinohrady; Knihovna je otevřena v Po - Čt od 9 do 18.00 hod., v Pá od 9 do 15.00 hod.
Odpověď:
ABA009
Odpověď:
Jmenný lístkový katalog
Komentář:
Jmenný lístkový katalog zemědělské byl budován od roku 1926 do roku 2000. V roce 2001 byl naskenován a zpřístupněn on-line na www stránkách ÚZPI resp. ÚZEI. Informace o katalogu podává Infopult na tel. 222000270 nebo e-mailu info@uzei.cz.
Odpověď:
1
Odpověď:
720000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Rok 2005 - retrokatalogizace 1700 dokumentů. Rok 2006 - retrokatalogizace 2961 dokumentů. Rok 2007 - retrokatalogizace 8500 dokumentů. Rok 2008 - retrokatalogizace 6011 dokumentů. Rok 2009 - retrokatalogizace 8710 dokumentů. Rok 2010 - retrokatalogizace 7810 dokumentů. Rok dokončení nejsme schopni odhadnout.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Přesněji probíhá průběžně.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá průběžně v dávkách.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Katalog je stále přístupný čtenářům, ale nedoplňuje se.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Rostliná výroba 16,4% Živočišná výroba 14,7 % Zemědělská ekonomie, sociologie 13,7 % Potravinářství, výživa člověka 10,6 % Životní prostředí 9 % Zemědělství obecně 7% Lesnictví 6,6 % Ostatní (ochrana rostlin, rybářství, zemědělská technika, hygiena prostředí atd.)22%
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CZ - Česká republika
DE - Německo
GB - Británie
NL - Nizozemsko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Komentář:
35 % ostatní (Francie, Polsko, Kanada, Rakousko atd.)
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
rus - ruština
Komentář:
11 % ostatní (španělština, polština, italština atd.)
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
zz - ostatní
Komentář:
Ostatní: čín., jap.
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
9 x 15 cm
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Komentář:
Nejčastěji 1 až 2 lístky, výjimečně až 3 lístky
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Komentář:
B - strojopis, C - ormig
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
V rámci projektu na rok 2011 100% podíl.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Knihovna se potýká s nedostatkem pracovních sil, které by využila pro retrokatalogizaci.
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Komentář:
C) jiné = brigádníci A) vlastní zdroje = odborníci na věcné zpracování
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Část pracovní kapacity zaměstnanců katalogizace.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
B) domácím grantem myslíme tento grant
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
AACR2, ISBD, MARC21, MDT, tezaurus AGROTERM, národní autority
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
C - Jiné věcné zpracování
Komentář:
A - Kvalitní předmětová hesla od roku 1960 do roku 1994; C - klíčová slova od roku 1994 do roku 2000
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: