Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 2218
Projekt
Systematická e-katalogizace a zpřístupnění unikátních historických notových sbírek archivu Českého rozhlasu - 1. etapa
Instituce
Český rozhlas
ABE301
Katalog
Hudebniny
Kontakt
Zuzana Kubišová
zuzana.kubisova@rozhlas.cz
+420702087568
22155 linka 2141
Knihovna Českého rozhlasu
Vinohradská 12, 120 00 Praha 2
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Český rozhlas
Odpověď:
ABE301
Odpověď:
Hudebniny a knihy o hudbě
Odpověď:
1
Odpověď:
294600
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
V současné době jsou částečně zkatalogizované a veřejně dostupné hudebniny uložené v Praze. V plánu je úplné dokončení retrospektivní konverze pražského fondu a zahájení v regionálních studiích v Plzni, Brně a Ostravě.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Není plánováno uzavření katalogu.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
Odpověď:
cze - čeština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
A - Rukopis
C - Tisk
D - Kopie
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: