Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 150
Projekt
Instituce
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
BOD008
Katalog
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Ústav chemie, biochemie a biofyziky)
Kontakt
Kateřina Černohlávková
cernohlavkovak@vfu.cz
420 54156 2079
SIS VFU Brno
Palackého 1/3 612 42 Brno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Veterinární farmaceutická univerzita Brno, Ústav chemie, biochemie a biofyziky
Komentář:
Jedná se o jednu ze dvou ústavních knihoven, které chceme v roce 2011 katalogizovat.
Odpověď:
BOD008
Odpověď:
Clavius VFU Brno
Odpověď:
1
Komentář:
Plánujeme konverzi dílčích knihoven v následujícím roce Ústavu chemie, biochemie a biofyziky (1) a Ústavu patologické morfologie (2).
Odpověď:
0
Komentář:
Lístkový katalog není k dispozici.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
chemie 70% biofyzika 30 %
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CZ - Česká republika
RU - Rusko (Moskva)
SK - Slovensko
Odpověď:
ang - angličtina, stará
cze - čeština
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Lístkový katalog není k dispozici.
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Komentář:
Lístkový katalog není k dispozici.
Odpověď:
Komentář:
Lístkový katalog není k dispozici.
Odpověď:
Komentář:
Lístkový katalog není k dispozici.
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Lístkový katalog není k dispozici.
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Retrokatalogizace s knihou v ruce, lístkové katalogy neexistují.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Komentář:
Externí zdroje pro retrokatalogizaci (brigádníci), z vlastních zdrojůobsahové prověrky, školení, kontrola záznamů, technické zabezpečení.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Část bude hrazeno z rozpočtu knihovny, část z grantového programu VISK 5.
Odpověď:
Komentář:
Část z rozpočtu knihovny, část z grantového programu VISK 5.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: