Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 2198
Projekt
Rekatalogizace fondu Knihovny Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
Instituce
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
BOB001
Katalog
Katalog ARUB
Kontakt
Hedvika Břínková
brinkova@arub.cz
778 744 690
515 911 112
Knihovna
Čechyňská 363/19, Brno 602 00
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Odpověď:
BOB001
Odpověď:
Katalog ARUB
Odpověď:
1
Odpověď:
16 270
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Vzhledem k nedostatečným údajům na katalogizačních lístcích nebudeme retrospektivní konverzi zahajovat. Plánujeme dokončit rekatalogizaci celého fondu.
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
Katalog je veden jako jmenný, ale protože katalogizační záznamy nezpracovávali vždy odborní knihovníci, katalog je kombinací jmenného, názvového a předmětového; nebyla také vždy dodržována katalogizační pravidla.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Obsahová revize probíhá současně s rekatalogizací.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Retrospektivní konverze zatím není plánována, viz bod 6.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Archeologie a příbuzné obory – historie, antropologie, paleoetnologie, paleontologie, paleobotanika, geologie, dějiny umění, numismatika, etnologie, religionistika a další.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
BA - Bosna a Hercegovina (Sarajevo)
BG - Bulharsko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
ES - Španělsko
FR - Francie
HR - Chorvatsko (Zagreb)
CH - Švýcarsko
IT - Itálie
PL - Polsko
RO - Rumunsko
RU - Rusko (Moskva)
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
UA - Ukrajina (Kyjev)
YU - Srbsko, Černá Hora (Beograd)
Komentář:
Evropa, v některých oborech (např. paleolit) celý svět.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
hun - maďarština
mis - různé (jiné)
pol - polština
rus - ruština
scc - srbochorvatština (cyrilice)
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
katalogizační lístky jsou psány v češtině.
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
15 × 10,5 cm
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Jeden záznam většinou na jednom lístku, některé záznamy jsou však rozepsány současně i pod názvem, případně i pod předmětovými hesly.
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Síla lístků se liší podle let zpracování záznamu.
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Podklad je převážně bílý, ostatní světle hnědý.
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Současné vytížení personálu v knihovně neumožňuje provádět rekatalogizaci.
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Komentář:
Personálně zajistíme z vlastních zdrojů přípravné práce a kontrolu záznamů.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Financování rekatalogizace zajistí instituce z vlastního rozpočtu ve výši 30 % z celkové částky.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Kvalita popisných údajů je velmi různorodá, spíše převažují minimální údaje podle platných pravidel při zpracování záznamu.
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Kvalita jmenných soupisných údajů (záhlaví) je nízká, záznamy tvořili často zaměstnanci knihovny bez odborného knihovnického vzdělání.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Kvalita věcných soupisných údajů (záhlaví) je nízká, záznamy tvořili často zaměstnanci knihovny bez odborného knihovnického vzdělání.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Vysokou historickou hodnotu má katalog především pro naši instituci. Lze v něm získat mimo jiné i informace o publikační činnosti zaměstnanců i další historické souvislosti. Z hlediska zpracování záznamů či jeho zveřejnění je jeho hodnota průměrná.
Odpověď: