Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 2198
Projekt
Rekatalogizace knihovny archivu Národního divadla
Instituce
Národní divadlo
ABE309
Katalog
Knihovna archivu Národního divadla
Kontakt
Josefina Panenková
j.panenkova@narodni-divadlo.cz
+420 737 205 895
+420 224 902 600
Archiv
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní divadlo
Komentář:
Součástí oddělení archivu Národního divadla je specializovaná knihovna s divadelní tematikou.
Odpověď:
ABE309
Odpověď:
Knihovna archivu Národního divadla
Odpověď:
1
Odpověď:
34500
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Projekt zahájen v červenci 2018.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
B - Katalog pro uživatele uzavřen
Komentář:
Rok založení není přesně znám. Uzavření katalogu zatím není plánováno. Katalog nikdy nebyl přístupný uživatelům.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
IT - Itálie
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Komentář:
Procentuální vyjádření je pravděpodobný odhad.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
rus - ruština
slo - slovenština
Komentář:
Procentuální vyjádření je pravděpodobný odhad.
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Komentář:
Procentuální vyjádření je pravděpodobný odhad.
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Zajištění vlastních zdrojů je finančně pokryto. Zajištění honorářů pro externí pracovníky je pokryto pouze částečně.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
V průběhu projektu rekatalogizace bylo v katalogu zjištěno hodně chyb (chybějící lístky, překlepy v datech, neúplné záznamy). Lístky nejdůležitějšího fondu (divadelních her) jsou v rámci rekatalogizace opravovány a doplňovány.