Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 134
Projekt
Instituce
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
HKA001
Katalog
Služební jmenný katalog
Kontakt
Dana Novotná
dana.novotna@svkhk.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Odpověď:
HKA001
Odpověď:
Služební jmenný katalog
Odpověď:
1
Odpověď:
560000
Komentář:
Došlo k zpřesnění podle skutečného stavu
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Rok dokončení závisí na finančních prostředcích knihovny. Došlo k zpřesnění dle skutečného stavu retrokonverze
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
"Revize" jednotlivých katalogizačních záznamů probíhá při retrokonverzi. Pokud záznam vzbuzuje pochybnosti, je dokument rekatalogizován.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
V 1. fázi 1 pracovnice vybírala záznamy českých a slovenských dokumentů s vročením 1965-1992, aby se pracovníci retrokonverze nemuseli zdržovat výběrem (vždy byla o několik lístkovnic napřed). V 2. fázi jsou už ukládány všechny zbývající záznamy v úplnosti, vybírají přímo pracovníci retrokonverze.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Uzavřen 31.12.1996
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
AM - Arménie (Jerevan)
AR - Argentina
AT - Rakousko
AU - Austrálie
BE - Belgie
BG - Bulharsko
BY - Bělorusko (Minsk)
CA - Kanada
CN - Čína
CS - Československo (do 31.12.1992)
CU - Kuba
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
DK - Dánsko
ES - Španělsko
FI - Finsko
FR - Francie
GB - Británie
GE - Gruzie (Tbilisi)
GR - Řecko
HU - Maďarsko
CH - Švýcarsko
IL - Izrael
IT - Itálie
JP - Japonsko
KZ - Kazachstan (Alma-Ata)
LU - Lucembursko
NL - Nizozemsko
NO - Norsko
PL - Polsko
PT - Portugalsko
RO - Rumunsko
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
UA - Ukrajina (Kyjev)
US - Spojené státy americké
VE - Venezuela
Odpověď:
ara - arabština
bul - bulharština
cze - čeština
dan - dánština
dut - holandština
eng - angličtina
fin - finština
fre - francouzština
ger - němčina
gre - řečtina, nová (po 1453)
heb - hebrejština
hun - maďarština
ita - italština
jpn - japonština
lat - latina
mis - různé (jiné)
nor - norština
pol - polština
por - portugalština
rum - rumunština
rus - ruština
scr - srbochorvatština (latinka)
slo - slovenština
spa - španělština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Komentář:
Pokud se zápis katalogizačního záznamu na jeden lístek nevešel, pokračovalo se na dalším lístku. Na dalších lístcích je též rozpis svazků vícesvazkových dokumentů a seriálů. U některých záznamů jsou odkazy na přívazky a přítisky psány na rubovou stranu lístku, někde jsou na rubu lístku předmětová hesla.
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Komentář:
B) ČNB, SNB Z 90% se jedná o retrokonverzi. Jmenná rekatalogizace se provádí jen u evidentně chybných záznamů, věcná rekatalogizace jen u dokumentů získaných do roku 1959.
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Využíváme jednak vlastní zdroje, jednak podle přidělených finančních prostředků z rozpočtu SVK využíváme též externí pracovníky (studenty a knihovníky z jiných knihoven).
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Bylo využito dotací VISK 5
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
MDT: od r. 1959 do r. 1994 kombinace různých tabulek a výtahů českých, slovenských, ruských a německých (případně jejich překladů) vydaných od r. 1948 do 60. let. Do r. 1958 tzv. starý systém - záznamy budou věcně rekatalogizovány. Předmětová hesla: užívána od r. 1961 do r. 1993 - nebyla předmětem retrokonverze. Od r. 2012 jsou PH zpětně stahována k záznamům českých monografií vydaných v letech 1990-1993.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Na konci roku 2013 zbývá zpětně uložit cca 30 000 bibliografických záznamů, převážně monografií. Retrokonverze seriálů a monografií probíhá paralelně. Dokončena 1. fáze: RK záznamů dokumentů z let 1965-1992 v cze, slo podle abecedy. Nyní probíhá 2. fáze: ostatní záznamy kromě starých tisků (zbývá nejstarší fond se sign. do 60 000) Zároveň byla zahájena RK regionální článkové kartotéky. Bude následovat 3. fáze: rekatalogizace starých tisků. V dřívějších letech byl na RK vyčleněn 1 prac. úvazek. Metodou ručního opisu nebo kopírováním z ČNB bylo uloženo 6-9 zázn. za hodinu. Nyní práce většinou vykonávají vyškolení pracovníci na DPP. Až na předmětová hesla a některé pozn. se ukládá celý lístek a pokud lze zjistit další údaje, doplňují se některá pole navíc. Ve většině případů jsou záznamy ze zpětného ukládání v souladu s AACR2. Část záznamů z retrokonverze již byla zaslána do souborného katalogu. Zpětně uložené záznamy jsou revidovány a příp. opraveny. Chybí částečně finanční prostředky na mzdy.