Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 10
Projekt
Instituce
Severočeské muzeum v Liberci
LIE302
Katalog
Clavius
Kontakt
Anna Kašparová
knihovna@muzeumlb.cz
485 246 162
Oddělení služeb
Masarykova 11 460 01 Liberec 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Severočeské muzeum v Liberci
Odpověď:
LIE302
Odpověď:
Jmenný a věcný
Odpověď:
1
Odpověď:
100000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Dle personálních možností
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Katalog je doplňován
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
FR - Francie
Komentář:
V historickém fondu jsou téměř 70% zastoupeny publikace z Německa a Rakouska, další podíl je Fancie Anglie
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: