Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 64
Projekt
Instituce
Parlamentní knihovna
ABA011
Katalog
Jmenný lístkový katalog do r. 1968 včetně
Kontakt
Petr Houdek
houdek@psp.cz
02 / 5717 4515
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Parlamentní knihovna
Odpověď:
ABA011
Odpověď:
Jmenný lístkový katalog do r. 1968 včetně
Odpověď:
1
Odpověď:
103500
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
1998-2000
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Komentář:
Označení hlavních a odkazových lístků, tam kde rozdíl není evidentní; označení lístků (záznamů), které se vyskytují v ČNB
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Katalog je plně k dispozici čtenářům.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
dějiny 38%, právo 21%, politologie 18%, ekonomie 12%, jazykověda, filozofie, psychologie, parlamentní materiály, ...
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
rus - ruština
Odpověď:
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
20 x 15 cm
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Komentář:
B) ČNB C) přepis naskenovaných lístků
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
TOBOLKA, Z.V. Pravidla, jimiž se řídí budování abecedního seznamu jmenného. Praha, Československý kompas, 1921. 64 s.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Tobolkova předmětová hesla tvořená dle "Pravidla heslového katalogu věcného. Praha, 1930. 58 s."
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: