Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 23
Projekt
Instituce
Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna
ABA004
Katalog
Generální katalog
Kontakt
Michaela Řeháková
michaela.rehakova@nkp.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Slovanská knihovna při Národní knihovně České republiky
Odpověď:
ABA004
Odpověď:
Generální katalog
Odpověď:
1
Odpověď:
647061
Komentář:
Z toho v rámci retrokonverze zpracováno cca 350000.
Odpověď:
A - Dokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Komentář:
Názvový u anonymních děl, sborníků apod.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Katalog zachycuje fond světové slavistické literatury, zejména historické, filologické a politologické a vybrané původní tvorby slovanských národů. Historie 30 %; literární věda 30 %; jazykověda 15 %; ostatní společenské vědy 10 %; krásná literatura 15 %.
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
Nedá se říci, co je rozhodující. Katalog obsahuje veškerý fond knihovny, nicméně byl uzavřen v závislosti na roku získání dokumentů.
Odpověď:
BG - Bulharsko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
FR - Francie
IT - Itálie
PL - Polsko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
YU - Srbsko, Černá Hora (Beograd)
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
mis - různé (jiné)
pol - polština
rus - ruština
sla - slovanské j. (jiné)
slo - slovenština
ukr - ukrajinština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
A - Rukopis
C - Tisk
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
G - Úplná tech. RETROKON 4
Komentář:
Pokud se nám nepodaří zajistit finanční prostředky na retrokonverzi (bod F), uvažujeme i o možnosti existující záznamy v Alephu500 pouze propojit s Katifem.
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Možné zajištění pouze v rámci smluv s vlastními a externími pracovníky (mimo činnost knihovny).
Odpověď:
A - Kompletně zajištěno
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Komentář:
Existující: B; Plánované: ideální by byla kombinace A+B+C, což je nereálné, takže pouze B.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Katalog je v naskenované podobě volně přístupný na internetu v rámci katalogů Národní knihovny ČR.