Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 68
Projekt
Instituce
Knihovna Libri Prohibiti
?
Katalog
Katalog cizojazyčných monografií
Kontakt
Jiří Gruntorád
libpro@iol.cz
224225971
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Libri prohibiti
Odpověď:
Odpověď:
CIZMO
Odpověď:
4
Odpověď:
2058
Komentář:
Jedná se o elektronický katalog
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
DB - NSR
FR - Francie
GB - Británie
US - Spojené státy americké
Odpověď:
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Jedná se o lístkový katalog
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Odpověď:
E - Jiná
Odpověď:
A - Výborná
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
B - Domácí grant/y
D - Jiné
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Katalog byl založen pro rychlé zpřístupnění a zmapování fondu, díky nedostatku kvalifikovaných pracovníků byly pořizovány jen minimální záznamy, které se nyní doplňují.