Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 141
Projekt
Instituce
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
ABA010
Katalog
Souborný katalog zámeckých knihoven
Kontakt
Petr Mašek
petr.masek@nm.cz
02-24497167
zámeckých knihoven
Václavské nám 68, 115 79 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Národního muzea
Komentář:
Oddělení zámeckých knihoven je součástí Knihovny Národního muzea
Odpověď:
ABE451
Komentář:
Souborný katalog zámeckých knihoven je budován již téměř 50 let. Celkově obsahuje síť zámeckých knihoven cca 1.600.000 svazků. V současnosti obsahuje souborný katalog cca 350.000 svazků. V elektronické podobě je necelých 300.000 svazků, což představuje největší funkční databázi historických knižních fondů v ČR. Při převodu do elektronické podoby je využívána jak cesta přepisu stávajícího katalogu, tak i přímá katalogizace.
Odpověď:
Souborný katalog zámeckých knihoven
Komentář:
Souborný katalog zámeckých knihoven je budován již téměř 50 let. Celkově obsahuje síť zámeckých knihoven cca 1.600.000 svazků. V současnosti obsahuje souborný katalog cca 350.000 svazků. V elektronické podobě je necelých 300.000 svazků, což představuje největší funkční databázi historických knižních fondů v ČR. Při převodu do elektronické podoby je využívána jak cesta přepisu stávajícího katalogu, tak i přímá katalogizace.
Odpověď:
1
Komentář:
Souborný katalog zámeckých knihoven je pojímán jako celek. Retronkoverze postupuje podle konkrétních možností v oddělení.
Odpověď:
350000
Komentář:
Část zámeckých knihoven je sepsána na kartách (cca 350000), část zůstává v lokálních katalozích (cca 1250000).
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Retrokonverze byla postupně zahájena v roce 1996. Rok zakončení odhadnout prakticky nelze.
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Komentář:
Souborný katalog je veden jako jmenný, ovšem se silným odkazovým aparátem a je verifikován dle obecně uznávaných principů v oblasti historických knižních fondů
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Část, která je obsažena v souborném lístkovém katalogu je zpracována bez potřeby revize. Část v lokálních katalozích je třeba převádět cestou rekatalogizace.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Označení hlavních a odkazových lístků tam, kde rozdíl není evidentní apod.
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Katalog je stále doplňován, zatímco fond zámeckých knihoven je prakticky uzavřen. Souborný katalog je ve stadiu rozpracovanosti a je přístupný badatelům Knihovny Národního muzea.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
Fond obsahuje literaturu 9.-20. století prakticky všech oborů lidské činnosti (přírodní vědy, teologie, humanitní obory, beletrie, technické obory atd.
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
Prakticky celý fond byl vytvořen jednorázovým opatřením v roce 1954. Obsahuje literaturu z le 850-1948
Odpověď:
Komentář:
Fond je složen z rukopisů a tisků prakticky celé Evropy s důrazem na střední Evropu. V homeopatické míře se vykytují i mimoevropská díla.
Odpověď:
cze - čeština
fre - francouzština
ger - němčina
ita - italština
lat - latina
Komentář:
Majoritními jazyky jsou latina, němčina, francouzština, čeština, italština aj.
Odpověď:
Komentář:
Fraktura, kurent a další gotické typy, antikva všeho druhu
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Lístky v Souborném katalogu jsou 15 x 21 cm, lokální katalogy jsou vesměs svazkové
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Lístky v Souborném katalogu jsou 1 záznam = 1 lístek, lokální katalogy svazkové mají na 1 straně cca 10 záznamů.
Odpověď:
Komentář:
Specifická pro každý fond. Souborný katalog i lokální katalogy používají prakticky všech možných druhů zápisů
Odpověď:
Komentář:
Specifická pro každý fond
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Specifická pro každý fond
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Specifická pro každý fond
Odpověď:
J - Jiná
Komentář:
Přepis u fondů zahrnutých v souborném katalogu, rekatalogizace u fondů v lokálních katalozích
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
Oddělení zámeckých knihoven využívá externích spolupracovníků
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Organizaci retrokonverze zajistí zaměstnanci oddělení, vlastní retrokonverzi externí spolupracovníci
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Ročně retrokonvertuje oddělení zámeckých knihoven desítky tisíc svazků
Odpověď:
D - Jiné
Komentář:
Databáze vzniká na základě vlastní rekatalogizace prováděné zaměstnanci oddělení zámeckých knihoven, spoluprací s jinými majiteli zámeckých knihoven (památkové ústavy, muzea, soukromí majitelé). Granty umožňují rozhojnění počtu rekatalogizovaných fondů.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Kvalita je velmi různorodá a obsahuje škálu od vysoce kvalitních záznamů až po stručné záznamy. Standardní záznamy obsahují jak identifikační popisy tisků, tak i zachycují individuální znaky svazků, včetně provenience, defektnosti apod.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
V případě Souborného katalogu je kvalita a konzistentnost záhlaví vysoká, vytvářená za pomoci identifikačních příruček užívaných v celé Evropě.
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Historická hodnota je opět velmi různá - od historických katalogů 19. století až po moderní záznamy současnosti.
Odpověď:
Komentář:
Katalog zámeckých knihoven je natolik nestandardní entitou, že tento dotazník nelze adekvátně vyplnit. V případě zájmu je oddělení zámeckých knihoven ochotno poskytnout podrobný výklad.