Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 13
Projekt
Instituce
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
CBA001
Katalog
Generální katalog knih JVK ČB
Kontakt
Michaela Volenová
volenova@cbvk.cz
386 111 224
odbor doplňování a zpracování knih a map
Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 26-27 370 59 České Budějovice
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Odpověď:
CBA001
Odpověď:
Generální katalog knih JVK ČB
Odpověď:
1
Odpověď:
550000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Provádí se retrokonverze s knihou v ruce
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá průběžně v návaznosti na odpisy ve fondu
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Katalog bude uzavřen před zahájením jeho skenování
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Do katalogu jsou řazeny knihy vydané od roku 1801 (starší v katalogu starých tisků)
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
IT - Itálie
PL - Polsko
RU - Rusko (Moskva)
SK - Slovensko
US - Spojené státy americké
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
ita - italština
lat - latina
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Většina záznamů na jednom lístku, kromě toho rozpisy dílových publikací na více lístcích
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Komentář:
Naskenovaný katalog bude sloužit k prvotní informaci uživatelům o dokumentech, které neprošly dosud retrokatalogizací
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
Veškeré práce (skenovaní a vystavení katalogu) bude zajištěno formou služby
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
C - Nezajištěno
Komentář:
Zatím nezajištěno, je podán projekt do VISK-5 pro rok 2010
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
Věcné údaje nejsou v záhlaví, pouze součástí popisu: MDT, předmětová hesla
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Umístěním Generálního katalogu JVK v systému NRIS získají uživatelé internetu informace o rozsáhlém souboru mnohdy jedinečných bibliografických záznamů daleko dříve, než běžnou retrokonverzí s knihou v ruce.