Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 24
Projekt
Retrokonverze fondu 19. a 20. století ve Vědecké knihovně v Olomouci
Instituce
Vědecká knihovna v Olomouci
OLA001
Katalog
Generální katalog
Kontakt
Kateřina Adamová
katerina.adamova@vkol.cz
585 205 346
Oddělení doplňování a zpracování fondů
Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Vědecká knihovna v Olomouci
Komentář:
Bohemika jsou součástí generálního katalogu a samostatná kartotéka není k dispozici. Bohemika budou proto z tohoto katalogu vybírána.
Odpověď:
OLA001
Odpověď:
Generální katalog
Komentář:
Záznamy fondu VKOL z let 1800-1959
Odpověď:
1
Komentář:
Jde o katalog prioritní. Knihovna postupně zajišťuje převedení naskenovaného lístkového katalogu do elektronické podoby.
Odpověď:
380 000
Komentář:
Retrokonverze se nevztahuje na lístkový katalog z let 1960-2000.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
V letech 2000-2003 byla téměř dokončena retrokonverze záznamů z let 1960-2000. Od roku 2013, vyjma roku 2014, probíhala retrokonverze záznamů bohemik z let 1800-1959 z Generálního katalogu. Ten ale obsahuje také záznamy zahraniční produkce, jejichž ne všechny záznamy prošly retrokonverzí. Od roku 2023 probíhá retrokonverze všech záznamů z Generálního katalogu, které doposud nejsou uložené v ALEPHu a nemají záznam v SK ČR.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
V letech 1990-1993 proběhlo vyřazení duplicitní politické a neprofilové literatury.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Nejstarší dokumenty (rukopisy) pochází z 11. stol.
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
PL - Polsko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Komentář:
CS+CZ = 82% DD+DB+DE+AT = 6% SU = 5%
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
mis - různé (jiné)
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
1. od nejstarší doby do r. 1800 latinka = 70%; kurent = 30% 2. 1801-1959 latinka = 95%; kurent = 5%
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
16,5 x 20
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Komentář:
B) asi v 10% případů C) svazkové katalogy nejsou předmětem retrokonverze
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
D - Kopie
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Světlost bílých lístků se mění stářím.
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Komentář:
Druh zpracování bude zvolen podle povahy a rozsahu informací lístku. Při retrokonverzi se ověřují domácí i zahraniční zdroje (NK ČR, SK ČR, katalogy zahraničních knihoven).
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Externí pracovníci na dohody (OON), interní pracovníci na dohody (OON) a z vlastních zdrojů.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Program VISK5 RETROKON
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Generální katalog (GEK) zahrnuje tituly knih, hudebnin a map, které vyšly v letech 1801-1959.