Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 2219
Projekt
Retrokatalogizace fondu bývalého Ústavu dějin střední a východní Evropy
Instituce
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
ABB036
Katalog
Knihovní katalog Historický ústav - Praha
Kontakt
Jaroslava Škudrnová
skudrnova@hiu.cas.cz
773599428
225 443 241
biobibliografických studií a knihovny
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Odpověď:
ABB036
Odpověď:
Katalog knihovny Ústavu dějin střední a východní Evropy
Odpověď:
1. lístkový katalog knihovny HIU, 2. lístkový katalog knihovny ÚDSVE
Odpověď:
60 053
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Soubor je zaměřen na dějiny slovanských a balkánských zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
BG - Bulharsko
CS - Československo (do 31.12.1992)
GR - Řecko
HU - Maďarsko
RO - Rumunsko
YU - Srbsko, Černá Hora (Beograd)
Odpověď:
bul - bulharština
cze - čeština
hun - maďarština
pol - polština
rus - ruština
scr - srbochorvatština (latinka)
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
A - Kompletně zajištěno
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Jedná se unikátní fond zaměřený na dějiny střední a východní Evropy, z velké části jej tvoří zahraniční literatura v jiných knihovních fondech nedostupná.
Odpověď: