Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 84
Projekt
Instituce
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
BOD008
Katalog
SIS VFU Brno - katalog Clavisu (Klinika chorob přežvýkavců)
Kontakt
Tomáš Fendrich
fendricht@vfu.cz
(+420) 541 562 079
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Veternární a farmaceutická univerzita Brno
Odpověď:
BOD008
Odpověď:
Katalog Kliniky chorob přežvýkavců
Komentář:
v podstatě se jedná o přírůstkový seznam
Odpověď:
1
Komentář:
Plánujeme retrokatalogizaci dílčích knihoven, v následujícím roce Ústavu výživy, zootechniky a zoohygieny (3), Ústavu farmakologie (2) a Kliniky chorob přežvýkavců, včetně oddělení reprodukce (1).
Odpověď:
3900
Komentář:
Odhad. Každý svazek katalogizujeme ručně. Úroveň zpracování fondu dílčích knihoven byla do roku 1992 nízká, většinou se jednalo pouze o inventární seznamy.
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Komentář:
Dostupné přírůstkové seznamy
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Knihovník ve spolupráci s odborníkem v daném oboru provede před zahájením retrokatalogizace obsahovou kontrolu katalogizovaného fondu.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Nové přírůstky jsou katalogizovány standardně, rozsah fondu pro retrokatalogizaci je konečný
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
80 % přežvýkavci (včetně reprodukce) 20 % veterinární medicína
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
RU - Rusko (Moskva)
SK - Slovensko
Odpověď:
cze - čeština
fre - francouzština
ger - němčina
rus - ruština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
C - Svazkový katalog
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Komentář:
přírůstkový seznam
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Komentář:
přírůstkový seznam
Odpověď:
Komentář:
Retrokatalogizace s knihou v ruce, lístkové katalogy neexistují.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Komentář:
Externí zdroje pro retrokatalogizaci (brigádníci), z vlastních zdrojů obsahové prověrky, školení, kontrola záznamů, technické zabezpečení.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
přírůstkové seznamy
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
přírůstkové seznamy
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: