Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 109
Projekt
Instituce
Český geologický ústav
ABC023
Katalog
Lístkový jmenný generální katalog
Kontakt
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Český geologický ústav
Odpověď:
ABC023
Odpověď:
Lístkový jmenný generální katalog
Odpověď:
3
Odpověď:
12000
Odpověď:
A - Dokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá souběžně s RK.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Neplánuje se samostatná revize fondu před zahájením RK pro nedostatek pracovníků neprbíhá, řeší se souběžně při RK příslušného katalogu.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
S výjimkou let 1988-1992.
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
Český geol. ústav založen v r. 1919, knihovnu zal. v r. 1924. Základem je soukromá knih. prof. Rzehaka, asi 2000 sv., má starší dokumenty, ostatní zhruba od r. 1919, není rozhodující r. vyd. dok. a geol. lit.
Odpověď:
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Odpověď:
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
rus - ruština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
20,5 x 13 cm.
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Popis podle Pruské instrukce do r. 1987.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: