Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 55
Projekt
Instituce
Památník národního písemnictví
ABE336
Katalog
Jmenný katalog
Kontakt
Alena Petruželková
alena.petruzelkova@post.cz
220516653
knihovna
Památník národního písemnictví Strahovské nádv. 132 118 38 Praha 1 - Hradčany
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Památník národního písemnictví
Odpověď:
ABE336
Odpověď:
Jmenný katalog
Odpověď:
1
Odpověď:
345962
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
česká literatura 60%, světová literatura 20%, historie 10%, ostatní společenské vědy 10%
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
G - Úplná tech. RETROKON 4
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: