Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 1186
Projekt
Instituce
Institut umění - Divadelní ústav
ABE304
Katalog
Audiotéka Divadelního ústavu
Kontakt
PhDr. Helena Hantáková
helena.hantakova@divadlo.cz
602 887 532
224 809 167
knihovna
Celetná 17, Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Institut umění - Divadelní ústav
Odpověď:
ABE304
Odpověď:
audiotéka Divadelního ústavu
Odpověď:
1
Odpověď:
1 648
Odpověď:
A - Dokončena
Komentář:
Záznamy byly pořízeny přímo do automatizovaného knihovního systému. Katalog není uzavřený a stále se do něj doplňují záznamy dle přírůstků v daném roce.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
V databázi jsou záznamy pouze zvukových dokumentů, které odpovídají profilu naší specializované knihovny.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Revizi a doplnění záznamů plánujeme v rámci grantového projektu.
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Záznamy zapisujeme do on-line databáze
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
CZ - Česká republika
DE - Německo
Komentář:
Katalog obsahuje i jednotlivé záznamy z dalších proveniencí, v celkovém součtu 14%
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
ita - italština
Komentář:
katalog obsahuje jednotlivé záznamy i v dalších jazycích
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
U zvukových záznamů nevytváříme lístkový katalog
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
U zvukových záznamů nevytváříme lístkový katalog
Odpověď:
E - Jiná
Komentář:
Záznamy zapisujeme do on-line databáze
Odpověď:
A - Výborná
Komentář:
Záznamy jsou pouze v on-line databázi
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
U zvukových záznamů nevytváříme lístkový katalog
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
U zvukových záznamů nevytváříme lístkový katalog
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
Harmonizaci katalogu s RDA/MARC21 provedou kvalifikovaní pracovníci knihovny v rámci navýšených hodin hrazených formou OON
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Revizi katalogu zvukových dokumentů hodláme hradit z podpory VISK5 v poměru 70% dotace, 30% vlastní náklady.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Hodnota katalogu je založena na ojedinělosti zaznamenaných zvukových nosičů z oblasti teatrologie. Mnohdy se jedná o jedinečné nahrávky, které nejsou dostupné v žádné jiné informační instituci.
Odpověď:
katalog je třeba harmonizovat s RDA a doplnit pole č. 028