Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 1193
Projekt
Rekatalogizace fondu Knihovny ČBS
Instituce
Knihovna České botanické společnosti
ABB108
Katalog
Česká botanická společnost - online katalog knihovny
Kontakt
Hana Mašková
knihovna@botanospol.cz
732 585 193
221 951 664
Benátská 433/2, 128 00, Praha 2 - Nové Město
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna České botanické společnosti
Odpověď:
ABB108
Odpověď:
Česká botanická společnost - online katalog knihovny
Odpověď:
1
Odpověď:
6180
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
v rámci projektu budeme provádět jak revizi fondu, tak rekatalogizaci (práce převážně s publikacemi, vlastní lístkový katalog bude využíván okrajově)
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
CZ - Česká republika
neuvedeno -
Komentář:
jedná se o odbornou botanickou literaturu z celého světa
Odpověď:
cze - čeština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Katalog knihovny převádíme do automatizovaného systému (Koha)