Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 1189
Projekt
Instituce
Knihovna Akademie věd České republiky
ABA007
Katalog
Generální lístkový katalog Knihovny AV ČR - sbírka Gymnázium Křemencova
Kontakt
Helena Trinkewitzová
trinkewitzova@knav.cz
723369320
221403241
Oddělení zpracování knih a elektronických nosičů
Národní 3 11522 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Akademie věd České republiky
Odpověď:
ABA007
Odpověď:
Generální lístkový katalog Knihovny AV ČR - sbírka Gymnázium Křemencova
Odpověď:
2
Odpověď:
750 000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
E - Systematický (jiný)
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
B - Katalog pro uživatele uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
GB - Británie
PL - Polsko
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
lat - latina
pol - polština
Komentář:
Latinsky vydáné tituly v zemích uvedených v bodu 13
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: