Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 1187
Projekt
Instituce
Národní muzeum - České muzeum hudby - Muzeum Antonína Dvořáka
ABE370
Katalog
Fonotéka
Kontakt
Mgr. Veronika Vejvodová, PhD.
veronika_vejvodova@nm.cz
224 923 363
Ke Karlovu 20 120 00 Praha 2
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní muzeum - České muzeum hudby - Muzeum Antonína Dvořáka
Odpověď:
ABE370
Odpověď:
Fonotéka
Odpověď:
1
Odpověď:
890
Komentář:
Celkový počet jednotek, z toho 430 již rekatalogizováno
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Rok dokončení určen pouze v případě získání dotace.
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
Seřazen chronologicky dle inventárních čísel.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Bude provedena rekatalogizace podle naskenovaných etiket
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Neplánujeme katalog uzavírat.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
CZ - Česká republika
DE - Německo
GB - Británie
US - Spojené státy americké
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
A - Výborná
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
A - Kompletně zajištěno
Komentář:
V případě získání dotace.
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Retrospektivní konverze katalogu zpřístupní dosud nepřístupné záznamy na webových stránkách Národního muzea.
Odpověď:
Retrospektivní konverze katalogu bude významným přínosem pro zpřístupnění záznamů o sbírkových předmětech unikátní fonotéky Muzea Antonína Dvořáka.