Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 1185
Projekt
Instituce
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
ABB048
Katalog
Jmenný katalog Knihovny ÚDU AV ČR
Kontakt
PhDr. Sabina Adamczyková
adamczykova@udu.cas.cz
221 183 523
Knihovna
Husova 4 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Odpověď:
ABB048
Odpověď:
Jmenný katalog Knihovny ÚDU AV ČR
Odpověď:
1 - nejvyšší
Komentář:
Jde o základní katalog fondu odborných monografií a výstavních katalogů
Odpověď:
cca 60 000
Komentář:
Číslo je orientační, v tomto počtu jsou zahrnuty i odkazové lístky, které tvoří zhruba 1/3 celkového počtu lístků.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Retrospektivní konverze zahájena v posledním čtvrtletí r. 2017, dosud zpracováno 702 lístků.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Obsahovou revizi fondu jsme prováděli postupně v l. 2014-2016. Řádná revize proběhla v r. 2017, výsledky se zpracovávají.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Označení odkazových lístků probíhá operativně podle potřeby.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Katalog byl uzavřen pokud jde o doplňování lístků, pro uživatele je plně přístupný.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Teorie a dějiny výtvarného umění a architektury, historický urbanismus, památková péče a estetika.
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
PL - Polsko
RU - Rusko (Moskva)
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Komentář:
Zhruba 60 % knižního fondu tvoří publikace vydané v Československu a České republice, asi 40 % tvoří publikace zahraniční. V tabulce jsem uvedla země vydání publikací, které se v katalogu nalézají, jejich procentuální zastoupení nelze přesně určit.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
ita - italština
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
Komentář:
Jazykové zastoupení zhruba odpovídá již uvedeným zemím vydání. Asi 60 % tvoří publikace v češtině, v tabulce jsou uvedeny další zastoupené jazyky, jejichž procentuální podíl nelze přesně určit.
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
Lístky v katalogu jsou psány v latince. Ve fondu je zhruba 10 % publikací v azbuce.
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Pro retrokonverzi musíme využít externí pracovníky.
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Plánováni 2 externisté
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Žádáme o dotaci VISK 5 Retrokon v r. 2018 poprvé.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Katalog byl systematicky vytvářen od r. 1953 a zachycuje specializovaný fond odborné literatury.
Odpověď:
Katalog je budován od založení knihovny v r. 1953. Zachycuje fond odborné literatury zejména z oboru teorie a dějin výtvarného umění a architektury a památkové péče. Vzhledem k tomu, že fond obsahuje i starší českou i zahraniční odbornou literaturu z 19. a první poloviny 20. století obráží svou skladbou základní vývojové směry oboru i v mezinárodním kontextu.
Komentář:
Katalog je budován od založení knihovny v r. 1953. Zachycuje fond odborné literatury zejména z oboru teorie a dějin výtvarného umění a architektury a památkové péče. Vzhledem k tomu, že fond obsahuje i starší českou i zahraniční odbornou literaturu z 19. a první poloviny 20. století obráží svou skladbou základní vývojové směry oboru i v mezinárodním kontextu.