Seznam institucí
Instituce SIGLA Datum změny Akce
Akademie věd ČR - Historický ústav ABB036 3 10.08.2017 10:55:37
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. BOB001 1 15.07.2015 11:29:54
Český geologický ústav ABC023 3 15.07.2015 11:30:41
Divadelní ústav ABE304 3 01.12.2017 10:32:43
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., pracoviště Brno BOB010 2 05.12.2016 13:13:58
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ABB043 1 30.11.2017 10:14:09
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. - Kabinet hudební historie ABB045 1 12.01.2016 10:12:04
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. - Kabinet pro klasická studia ABB018 1 13.12.2016 09:41:43
Galerie výtvarného umění v Ostravě OSE306 1 26.03.2015 19:52:07
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích CBA001 6 08.12.2017 08:22:53
Knihovna AV ČR, v. v. i. (KNAV) ABA007 3 08.12.2017 12:04:36
Knihovna České botanické společnosti ABB108 1 04.12.2018 08:36:23
Knihovna Libri Prohibiti ? 4 26.03.2015 19:52:07
Knihovna města Hradce Králové HKG001 2 26.03.2015 19:52:07
Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity BOD034 1 15.07.2015 14:56:37
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ZLD002 1 15.07.2015 14:59:58
Krajská knihovna Karlovy Vary KVG001 1 15.07.2015 15:04:48
Krajská vědecká knihovna v Liberci LIA001 1 26.03.2015 19:52:07
Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna BOD001 1 15.07.2015 15:06:40
Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna BOD004 1 15.07.2015 15:10:46
Městská knihovna Náchod NAG001 1 26.03.2015 19:52:07
Městská knihovna v Praze ABG001 2 26.03.2015 19:52:07
Moravská galerie v Brně BOE303 1 26.03.2015 19:52:07
Moravská zemská knihovna, Brno BOA001 9 26.03.2015 19:52:07
Moravské zemské muzeum BOE310 2 26.03.2015 19:52:07
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě OSA001 2 26.03.2015 19:52:07
Muzeum Českého ráje v Turnově – knihovna SME801 1 26.03.2015 19:52:07
Muzeum Jindřichohradecka - knihovna JHE301 1 26.03.2015 19:52:07
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - Společenskovědní knihovna HKE302 1 15.07.2015 12:33:01
Národní divadlo ABE309 1 14.05.2019 11:39:26
Národní knihovna České republiky ABA001 8 17.10.2017 14:25:46
Národní knihovna České republiky - oddělení hudební ABA019 3 26.03.2015 19:52:07
Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna ABA004 2 15.07.2015 12:34:53
Národní lékařská knihovna ČR ABA008 4 26.03.2015 19:52:07
Národní muzeum - České muzeum hudby ABE370 2 11.12.2017 13:01:55
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea ABA010 11 26.03.2015 19:52:07
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum ABE308 1 16.11.2017 14:54:22
Národní pedagogická knihovna Komenského ABA012 3 15.07.2015 12:37:25
Národní technické muzeum - knihovna ABE311 4 26.03.2015 19:52:07
Národní zemědělské muzeum v Praze KHE801 2 15.07.2015 11:22:16
Okresní muzeum a galerie v Jičíně - knihovna JCE301 1 26.03.2015 19:52:07
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. ABB030 1 26.03.2015 19:52:07
Ostravská univerzita - Univerzitní knihovna OSD001 1 26.03.2015 19:52:07
Památkový ústav středních Čech v Praze ABE324 1 26.03.2015 19:52:07
Památkový ústav v Plzni PNE305 1 26.03.2015 19:52:07
Památník národního písemnictví ABE336 3 26.03.2015 19:52:07
Parlamentní knihovna ABA011 5 26.03.2015 19:52:07
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. ABB059 1 09.12.2016 10:07:59
Regionální muzeum v Chrudimi CRE301 1 26.03.2015 19:52:07
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem ULG001 2 01.12.2016 13:28:57
Severočeské muzeum v Liberci LIE302 1 05.12.2018 10:04:19
Slezské zemské muzeum OPE301 1 26.03.2015 19:52:07
Státní památkový ústav v Brně BOE016 1 26.03.2015 19:52:07
Státní památkový ústav v Českých Budějovicích XXX000 1 26.03.2015 19:52:07
Státní technická knihovna ABA013 3 26.03.2015 19:52:07
Středočeská vědecká knihovna v Kladně KLG001 2 26.03.2015 19:52:07
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje PNA001 3 26.03.2015 19:52:07
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové HKA001 1 09.01.2018 07:05:36
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze ABE310 8 26.03.2015 19:52:07
Univerzita J. E. Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna ULD001 1 26.03.2015 19:52:07
Univerzita Karlova - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací ABD006 0 26.03.2015 19:52:07
Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Český egyptologický ústav ABD084 0 15.07.2015 12:45:00
Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací ABD001 4 26.03.2015 19:52:07
Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Hradci Králové - Lékařská knihovna HKD001 0 26.03.2015 19:52:07
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta v Praze - Ústřední knihovna ABD010 0 15.07.2015 12:48:41
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Středisko vědeckých informací ABD103 1 26.03.2015 19:52:07
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. ABB048 1 07.12.2017 08:25:07
Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. ABC016 1 26.03.2015 19:52:07
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. ABB060 1 06.12.2018 07:08:34
Ústav zemědělských a potravinářských informací - knihovna ABA009 1 26.03.2015 19:52:07
Vědecká knihovna v Olomouci OLA001 6 27.11.2018 13:22:07
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno BOD008 10 08.12.2016 08:46:11
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě CLE301 1 09.12.2016 15:52:44
Západočeské muzeum v Plzni PNE303 1 26.03.2015 19:52:07
Židovská obec v Praze ABE461 1 26.03.2015 19:52:07
Židovské muzeum v Praze ABE323 1 26.03.2015 19:52:07