Národní program retrospektivní konverze

O aplikaci

Vítejte!

Nacházíte se v informačním systému Národního programu retrospektivní konverze (dále jen NPRK). Systém Národní knihovny České republiky v jednotném uživatelském rozhraní shromažďuje a publikuje informace o katalozích českých knihoven, pro které se plánuje nebo již probíhá retrospektivní konverze. Retrospektivní konverze katalogů českých knihoven je dlouhodobě finančně podporována programem Ministerstva kultury VISK 5.

Systém NPRK je primárně určen k vyplňování, odesílání a zveřejňování dotazníků o jednotlivých katalozích. Úplné vyplnění dotazníku je nezbytnou podmínkou pro získání dotace. Vytištěný a vyplněný dotazník se přikládá k žádosti o financování prostřednictvím programu VISK 5 - Retrokon.

Vyhledávání

Systém NPRK umožňuje vyhledávání v katalozích podle určitých kritérií dotazu. Pro tento účel použijte tlačítko "Katalogy -- Vyhledání katalogu" v levém menu. Zobrazí se Vám jednoduchá obrazovka s možností definovat až tři kritéria vyhledávání, u nichž můžete navíc nastavit způsob vyhledávání pomocí logických operátorů AND a OR.

K jednoduchému vyhledávání v institucích přistoupíte přes tlačítko "Instituce -- Vyhledání instituce" v levém menu. Lze vyhledávat podle názvu nebo části názvu instituce a podle identifikačního čísla SIGLA, kterou je možné vybrat ze seznamu.

Nový dotazník

Přejete-li si zveřejnit informace o Vašem katalogu, vyplňte nový dotazník a odešlete jej ke schválení. Dostanete se k němu přes tlačítko "Dotazníky -- Nový dotazník" v levém menu. Nejprve Vás systém požádá o vyplnění základních informací v záhlaví dotazníku. Pro rychlejší komunikaci uvádějte prosím i Vaše telefonní číslo. Je-li záhlaví kompletní, přejděte na vlastní vyplňování dotazníku pomocí tlačítka “Uložit záhlaví a přejít na dotazník”.

Pro úspěšné schválení dotazníku je nutné vyplnit všechny otázky kromě poslední. Otázky č. 13-15, 18-19, 22, 24, 26 a 29 dovolují přidat více odpovědí. Znáte-li alespoň přibližně % podíl, doporučujeme jej vyplnit. Nemůžete-li z nějakého důvodu na otázku odpovědět (např. hodláte-li v rámci VISK 5 zpracovávat fond bez jakékoli písemné evidence), zvolte odpověď “neuvedeno” a tuto volbu zdůvodněte v komentáři. Komentáře slouží především pro upřesnění Vašich odpovědí a lze je přidat ke každé otázce. Během vyplňování se dotazník sám automaticky ukládá.

Dotazník není třeba vyplnit najednou, práci je možné přerušit, vygenerovat si token pro pozdější editaci a k vyplňování dotazníku se vrátit později. Zadáním vygenerovaného tokenu do adresního řádku prohlížeče zobrazíte rozpracovaný dotazník, který můžete následně dovyplnit a poslat ke schválení. Vygenerovaný token lze používat opakovaně. Vždy zobrazí nejaktuálnější verzi dotazníku.

Editace dotazníku

V případě, že jste již dotazník pro Váš katalog vyplnili a chcete pouze upravovat některé údaje, vyhledejte tento katalog přes "Vyhledání katalogu" nebo "Vyhledání instituce" (doporučujeme hledat v obou případech podle SIGLY Vaší instituce). Ve sloupci "Akce" rozklikněte "Náhled dotazníku", zkopírujte url adresu z adresního řádku a zašlete ji e-mailem na nprk@nkp.cz. Obratem Vám pošleme vygenerovaný token, který vložíte do adresního řádku prohlížeče a potvrdíte enterem. Následně budete mít možnost editace odpovědí ve Vámi vyplněném dotazníku. Po ukončení úprav odešlete dotazník ke schválení.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat.


Upozornění: Data ve vyplněném dotazníku budou přístupná až po zveřejnění administrátorem systému.
RETROKON VISK RETRIS