Národní program retrospektivní konverze

O aplikaci

Vítejte!

Nacházíte se v informačním systému Národního programu retrospektivní konverze (dále jen NPRK). Systém Národní knihovny České republiky v jednotném uživatelském rozhraní shromažďuje a publikuje informace o katalozích českých knihoven, pro které se plánuje nebo již probíhá retrospektivní konverze. Retrospektivní konverze katalogů českých knihoven je dlouhodobě finančně podporována programem Ministerstva kultury VISK 5

Systém NPRK je primárně určen k vyplňování, odesílání a zveřejňování dotazníků o jednotlivých katalozích. Úplné vyplnění dotazníku je nezbytnou podmínkou pro získání dotace. Vytištěný a vyplněný dotazník se přikládá k žádosti o financování prostřednictvím programu VISK 5 - Retrokon.

Vyhledávání

Systém NPRK umožňuje vyhledávání v katalozích podle určitých kritérií dotazu. Pro tento účel použijte tlačítko "Katalogy -- Vyhledání katalogu" v levém menu. Zobrazí se Vám jednoduchá obrazovka s možností definovat až tři kritéria vyhledávání, u nichž můžete navíc nastavit způsob vyhledávání pomocí logických operátorů AND a OR.

K jednoduchému vyhledávání v institucích přistoupíte přes tlačítko "Instituce -- Vyhledání instituce" v levém menu. Lze vyhledávat podle názvu nebo části názvu instituce a podle identifikačního čísla SIGLA, kterou je možné vybrat ze seznamu.

Nový dotazník

Přejete-li si zveřejnit informace o Vašem katalogu, vyplňte nový dotazník. Dostanete se k němu přes tlačítko "Dotazníky -- Nový dotazník" v levém menu.

Editace dotazníku

V případě, že jste již dotazník pro Váš katalog vyplnili a chcete pouze upravovat některé údaje, vyhledejte tento katalog přes "Vyhledání katalogu" nebo "Vyhledání instituce". Ve sloupci "Akce" rozklikněte "Detail katalogu", zkopírujte url adresu z adresního řádku a zašlete ji e-mailem na nprk@nkp.cz. Obratem Vám pošleme vygenerovaný token, který vložíte do adresního řádku a potvrdíte enterem. Následně budete mít možnost editace odpovědí ve Vámi vyplněném dotazníku.

Dotazník není třeba vyplnit najednou, práci je možné přerušit, vygenerovat token pro pozdější editaci a k vyplňování dotazníku se vrátit později. Zadáním vygenerovaného tokenu do adresního řádku zobrazíte rozpracovaný dotazník, který můžete následně dovyplnit a poslat ke schválení.


Upozornění: Data ve vyplněném dotazníku budou přístupná až po zveřejnění administrátorem systému.
RETROKON VISK RETRIS