Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 87
Projekt
Instituce
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
ABB043
Katalog
Katalog knihovny Etnologického ústavu AV ČR
Kontakt
Ludmila Kopalová
kopalova@eu.cas.cz
222828610
Středisko vědeckých informací
Na Florenci 3 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Odpověď:
ABB043
Odpověď:
Katalog knihovny Etnologického ústavu AV ČR
Odpověď:
Prioritou je v současné době rekatalogizace katalogu seriálů naší knihovny. U lístkového katalogu knihovny - Florenc již retrokonverze proběhla.
Komentář:
1. Katalog knihovny EÚ AV ČR 2. Katalog seriálů knihovny EÚ AV ČR
Odpověď:
900
Komentář:
cca 300 titulů je zpracovaných NK, cca 100 titulů by mohlo být zpracováno jinými knihovnami, 500 titulů chceme zpracovat v rámci projektu VISK
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Dokončení retrokonverze proběhne podle finančních a časových možností - v případě, že nezískáme žádné zdroje, bude retrokonverze trvat podstatně déle (v knihovně pracuje 1 knihovník)
Odpověď:
C - Pouze názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Vyřazené publikace bývají z katalogu vyřazeny po jejich odpisu.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
U seriálů nemáme odkazové lístky
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Katalog nebude uzavřen, je používán pro evidenci nově docházejících čísel
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Zejména: národopis, etnografii, folkloristiku, etnologii, kulturní a sociální antropologii, historii, vlastivědu
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
HR - Chorvatsko (Zagreb)
HU - Maďarsko
PL - Polsko
RO - Rumunsko
SE - Švédsko
SI - Slovinsko (Ljubljana)
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Komentář:
Pod názvem Sovětský svaz jsou zahrnuty slovanské země.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
pol - polština
rum - rumunština
rus - ruština
sla - slovanské j. (jiné)
Komentář:
Pod zkratkou sla - slovinština, chorvatština, bulharština, makedonština, litevština, lotyšština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
zz - ostatní
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Jednoduchá databáze v Accessu
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Jednoduchá databáze v Accessu
Odpověď:
E - Jiná
Komentář:
Jednoduchá databáze v Accessu
Odpověď:
A - Výborná
Komentář:
Jednoduchá databáze v Accessu
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Jednoduchá databáze v Accessu
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Jednoduchá databáze v Accessu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Pokud získáme VISK, bude všech 500 titulů rekatalogizováno. Připisované tituly nejsou součástí projektu
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
V knihovně pracuje pouze 1 knihovník.
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
1-2 externisti, částečně vlastní
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
D - Jiné
Komentář:
Rozpočet oddělení (knihovna nemá samostatný rozpočet)
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Zápis většinou obsahuje pouze název titulu
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Fond je systematicky vytvářen již od počátku 20. století, kdy byl založen Státní ústav pro lidovou píseň - jeden z přímých předchůdců Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.. Do knihovny byly postupně začleněny fondy již zmíněného Státního ústavu pro lidovou píseň, dále pak Kabinetu pro lidovou píseň a Kabinetu pro národopis. K obohacení fondu výrazně přispěly i knihovny získané z pozůstalostí významných osobností oboru minulosti i současnosti - např. Jiřího Horáka, Ludvíka Kuby, Jiřího Polívky,Václava Tilleho či Vladimíra Scheuflera. Knihovní fond je od počátku rozšiřován nákupy, dary i výměnou, především se zahraničními institucemi. V současné době tvoří fond knihovny téměř 33.000 svazků. Jeho součástí je i více než 900 titulů časopisů, nevelká odborně zaměřená sbírka starých tisků (necelých 300 svazků) a sbírka kramářských tisků (cca 3300 jednotek). Kromě etnologických, etnografických a folkloristických publikací (domácí i zahraniční produkce), knihovna shromažďuje i literaturu příbuzných oborů. A právě tento jedinečný fond řadí knihovnu EÚ AV ČR mezi významné specializované knihovny.